Hướng dẫn mua hàng

 Cách 1:

1. Thêm vào giỏ hàng.

2. Kiểm tra số lượng và ấn thanh toán để đặt hàng.

3. Điền đầy đủ thông tin theo mẫu và ấn đặt hàng.

 Cách 2:

1. Ấn đặt mua hàng.

2. Điền đầy đủ thông tin theo mẫu và ấn đặt hàng.

 Cách 3:

1. Ấn vào đặt mua hàng.

2. Điền đầy đủ thông tin theo mẫu và ấn đặt hàng. Cách 4:

– Kéo xuống cuối bài sản phẩm, điền đầy đủ thông tin theo mẫu và ấn đặt hàng.